Papegaaienburg, Vlissingen

Omschrijving:

Winkelcentrum Papegaaienburg te Vlissingen ligt in de wijk Lammerenburg ter plaatse van het kruispunt van de Nieuwe Zuidbeekseweg en de Weyevlietweg.

Na uitbreiding en herontwikkeling is daar een twee keer zo groot winkelcentrum ontstaan met een omvang van ca. 3.700 m2 b.v.o. De herontwikkeling heeft voorzien in de nieuwbouw van ca. 1.800 m2 winkels en supermarkt met daarboven 44 appartementen. De woningen en een bijbehorende activiteiten ruimte vormen een mix van sociale huurwoningen en dure huurwoningen.

Bestaand en nieuw zijn in identiteit en verschijningsvorm verbonden door een nieuwe luifel boven de winkelruimtes. Ook zijn bestaande winkels deels uitgebreid en voorzien van nieuwe gevels.

Ontwerp: Wim de Bruijn & Mark Mes
Opdrachtgever: DC Vastgoed Ontwikkeling / L’Escaut / SVRZ
Aannemer: Heijmans / IBC

Mijn werkzaamheden:

In AutoCAD Architecture het tekenwerk voor de plattegronden, gevels en doorsneden verzorgt van het definitief ontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Daarbij ook verkoop- en splitsingstekeningen gemaakt.

 
Dit project is een ontwerp van Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn. Ik heb aan dit project gewerkt toen ik nog in dienst was van dit bureau. Ik heb toestemming om dit project te gebruiken als referentie van mijn werk.